Здравословен живот

Знайте опасностите от замърсени подземни води

Подземните води са често срещан водоизточник, използван за ежедневни дейности, включително пиене, къпане и пране на дрехи. Подземните води обаче не трябва да се използват небрежно, особено ако чистотата им не е потвърдена, защото може да бъде вредна за здравето.

Водата често се нарича източник на живот, защото живите същества не могат да оцелеят без вода. Водата може да идва отвсякъде, като извори, дъждовна вода, морска вода или повърхностни води, като езера и реки.

Един източник, който често се използва, е подземните води. Не всички райони обаче имат добро качество на подземните води, особено градските райони.

Подземните води в градските и гъсто населените райони са изложени на риск от замърсяване от човешка дейност от промишлеността, изтичане на резервоари за съхранение на гориво или изтичане от депа.

Това може да накара бактериите и химичните съединения, като арсен, нитрати и живак, да замърсят по -лесно подземните води.

Кипенето на замърсени подземни води може да убие бактериите, но не може да премахне други замърсители в тях. Всъщност, когато водата се готви, обемът на водата действително ще намалее и концентрацията на вредни вещества в нея ще стане по -концентрирана.

Различни опасности от замърсени подземни води

Когато използвате или консумирате подземни води, които са били замърсени, могат да възникнат няколко здравословни проблема, включително:

 • Бактериите могат да причинят различни здравословни проблеми, като гадене, повръщане, диария, треска, замаяност, болки в гърлото, стомашни спазми и инфекция с хепатит А.
 • Калай, съдържащ се в подпочвените води, при продължителна консумация може да причини хипертония, бъбречни нарушения и нарушено развитие на детето.
 • Паразит Криптоспоридиум в подпочвените води е патоген, който може да причини храносмилателни разстройства и да бъде фатален, ако не се лекува незабавно.
 • Нитратите могат да блокират доставката на кислород в кръвта в тялото на бебето и да причинят синдром на синьо бебе.

Освен това подземните води, които са били замърсени, не трябва да се консумират или използват от бременни жени, пациенти на химиотерапия и трансплантация, хора с ХИВ, както и за кърмачета и деца.

Как да изберем консумативни подземни води

Преди да определите дали подземните води са подходящи за използване, първо знайте някои индикатори, които показват, че водата е била замърсена. Ето някои от показателите:

 • Изглежда мътно или оцветено
 • Мирише лошо
 • Чувства се странно в устата, когато е пиян

За да предотвратите здравословни проблеми поради лошо качество на подпочвените води, трябва да обърнете внимание на няколко неща, а именно:

 • Кладенците за съхранение на подземни води трябва да са на поне 250 метра от площадката за изхвърляне на отпадъци или септична яма.
 • Уверете се, че резервоарът на подземните води е направен на определена дълбочина, така че водата да не е замърсена от замърсители от повърхността.
 • Избягвайте изграждането на кладенци за подземни води в близост до индустриални зони.
 • Ако подземните води се съхраняват в резервоар за вода, уверете се, че резервоарът е винаги затворен, за да се предотврати навлизането на животни или излагането на опасни химикали.

Човешкият живот не може да бъде отделен от използването на вода в него. Ето защо е важно да се уверите, че е чист преди употреба. Ако използвате нечисти подземни води, това всъщност може да причини различни здравословни проблеми.

Ако случайно консумирате замърсена вода и почувствате оплаквания, като гадене и замаяност след пиене на вода, незабавно се консултирайте с лекар, за да може да се проведе подходящо лечение.