Здраве

поверителност

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Вашата поверителност е много важна за нас.

Тази политика за поверителност („ Политика за поверителност ”) Описва как обработваме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте чрез нашата Платформа. Използвайки нашата Платформа, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на тази Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност е част от нашите Общи условия. Моля, обърнете внимание, че условията, определени и използвани в нашите Общи условия, се приемат тук, освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго. Всички позовавания на „вие“ в тази Политика за поверителност се отнасят до Клиенти и Доставчици на услуги в Alodokter (според случая).

1. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, събрана, когато използвате Платформата, получавате или предоставяте Услугите, включва:

А. Вашата лична информация

Вашата лична информация включва вашето име, адрес, телефонен номер, дата на раждане и адрес електронна поща които предоставяте при регистрация в нашата платформа. Тази информация включва и друга лична информация, която добавяте към профила си, като например биография.

Б. Лична здравна информация на клиента

Личната здравна информация на клиента включва пол, известни здравословни състояния, лекарства, алергии, ваксинации, медицинска история, здравни цели, записи в здравни дневници, както и предписания, доклади и медицински файлове, качени от Клиента от време на време в Платформата.

В. Бизнес информация от доставчиците на услуги

Доставчиците на услуги ще предоставят информация за профила си, както и здравни услуги, предлагани чрез Платформата. Доставчиците на услуги също ще предоставят предпочитания от тях начин на плащане и адрес за фактуриране на плащания, свързани с услугите, които предоставят. Alodokter може да съхранява данни за кредитни карти или информация за други начини на плащане.

Г. Данни за операциите

За да подобри вашето използване на платформата, Alodokter използва бисквитки , дневник сървър и други подобни механизми за активиране на определени функции, подобряване на услугите, наблюдение на използването на услуги и за маркетингови цели на и извън Платформата. Този механизъм се използва за съхраняване на потребителски предпочитания, поддържане на настройките на сесията, подпомагане с автоматично удостоверяване за често използвани услуги, ако това се изисква от вашата настройка, и активиране на други подобни функционални изисквания. Можете да използвате настройките на браузъра, за да деактивирате бисквитки когато използвате нашите уеб услуги. Това обаче може да причини някои функции и услуги на Alodokter да не работят правилно. Нашите партньори трети страни също могат автоматично да получават и съхраняват нелична информация или анонимизирани данни за вашите онлайн дейности с течение на времето.

2. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

А. Генерал

Предоставените от вас лични данни могат да бъдат събрани и използвани от Alodokter за следните цели или във връзка със следните цели:

i. ви позволяват да използвате или да имате достъп до интерактивни функции или защитени зони на Платформата, когато решите да направите това;

ii. провеждайте съответни разследвания на информацията, която предоставяте;

iii. обработва или разрешава всяка жалба, въпрос или разследване, включващо вас;

iv. извършват всякакви дейности, свързани с вътрешните разпоредби за съответствие на Alodokter, включително тези, свързани с вътрешните разпоредби, политики и процедури на Alodokter;

v. преглежда и наблюдава електронни комуникации и лични сметки;

vi. подаване или каквато и да е информация, изисквана или поискана от правителствени, регулаторни и/или правни органи (включително искания от чуждестранни органи, регулаторни органи и/или закони);

vii. обработване на чувствителна лична информация (която може да включва лична здравна информация, свързана с медицински състояния или демографски данни) за наблюдение и предоставяне на обезщетения или други допълнителни цели; \ viii. разумно необходимо за предоставянето или одобряването на услуги на трети страни;

ix. искания за надлежна проверка от регулаторни органи, контрагенти ( контрагент ), Клиенти на Alodokter и финансови институции;

х. информация за контакт при спешни случаи;

xi. всяка друга цел, изисквана или разрешена от закона.

Ние също така ще обработваме определена информация, както е описано по -долу.

Б. Лична здравна информация на клиента

Личната здравна информация на Клиента, предоставена чрез Платформата и/или чрез използването на Услугата, която не е публично разкрита, няма да бъде споделяна, разкривана или показвана на никой друг, освен на самия Клиент и на съответния Доставчик на услуги, с когото Клиентът избира да се консултира, кой ще използва от Доставчиците на услуги, за да Ви предоставя услуги. Вашият доставчик на услуги ще има достъп до вашата лична здравна информация. Вашият доставчик на услуги има право да актуализира вашата лична здравна информация, като добавя бележки за преглед, здравни цели, наблюдение на съответната обратна връзка, като част от заявената от вас услуга.

Доставчикът на услуги може да прекрати всяка услуга, предоставена на всеки Клиент, по всяко време, по тяхна преценка, и в този случай Доставчикът на услуги няма повече да има достъп до съответната лична здравна информация на Клиента при прекратяване.

На клиентите е позволено да споделят личната си здравна информация с други страни на свой собствен риск. Alodokter не носи отговорност за съответствието на други страни, които ще видят и използват информацията, разкрита от Клиента, на политиката за поверителност.

В. Информация за плащане

Нашите доставчици на плащания от трети страни ще имат достъп до вашия начин на плащане и данни за адреса за фактуриране, когато извършвате или получавате плащания (според случая) за нашите абонаментни планове. Тези трети страни са обвързани от бизнес договорни задължения относно сигурността и поверителността. Ние не носим отговорност за нарушаване на поверителността или сигурността, произтичащо от или свързано с доставчици на плащания от трети страни. Alodokter може да съхранява данните за вашата кредитна карта или други онлайн методи на плащане, които можете да използвате.

Г. Информация за контакт

Платформата ще ви изпраща съобщения (имейл и други известия) от време на време според настройките ви за известия. По време на регистрацията ще трябва да потвърдите имейл адреса си. Вашата информация за контакт може да се използва и за услуги за поддръжка на клиенти. Освен това можем да използваме вашата информация за контакт, за да предоставим информация за нашите продукти и услуги. Ако решите по всяко време да не получавате информация или потвърждение от нас, моля, следвайте инструкциите за отписване, предоставени във всякакви съобщения.

Д. Анонимизирани данни

Alodokter може да анализира анонимизирана информация, събрана чрез Платформата, да оцени тенденциите и интересите на използване, профилиране ( профилиране ), маркетинг, модели на предоставяне и за измерване на ефективността на Услугите и друго съдържание. Такава анонимизирана и събрана информация не се счита за лична информация.

Съгласно индонезийските закони за защита на данните, ние сме длъжни да гарантираме, че вашата лична информация е точна и актуална. Затова, моля, уведомете ни на [email protected], ако има промени в информацията.

3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация, съхранявана от Alodokter, ще се обработва в съответствие с разпоредбите на приложимите закони в Индонезия.

В съответствие с индонезийските закони за поверителност, можем да споделяме вашата лична информация с трети страни, ако:

i. сме под правно, регулаторно или професионално задължение да спазваме законови, процесуални и процедури за спазване, включително; за предотвратяване или спиране на незаконни, неетични или законосъобразни действия; за защита на правата и безопасността на вас, нас и другите; да спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари; за прилагане или прилагане на нашите Общи условия; или за защита на правата и интересите, собствеността или безопасността на Alodokter или други страни;

ii. всички или повечето от активите на Alodokter се комбинират или придобиват от трета страна, или ние развиваме или реорганизираме нашия бизнес, където личната ви информация може да бъде част от прехвърлените или обединените активи или може да се наложи да прехвърлим вашата информация на ново предприятие или трета страна, която ще извършва нашата дейност;

iii. разкриването на информация на вашия работодател или място на работа, вашите професионални съветници и тези, с които имаме съвместни споразумения за промоция (като съвместно спонсорирани събития), може да бъде от значение при определени обстоятелства;

iv. предоставяме анонимна статистическа информация за потребителите на нашата Платформа и свързана с нея информация за използването на реномирани трети страни, включително доставчици на анализи и търсачки;

v. ние използваме агенти, контрагенти или доставчици на трети страни, за да предоставяме услуги, включващи обработка на данни, например архивиране, одит, услуги за проверка на референции, професионални съвети (включително правни, счетоводни, финансови и бизнес консултации), пощенски услуги ( пощенска къща ), доставка, технологии, уебсайтове, изследвания, банкиране, плащания, контакт с клиенти, обработка на данни, застраховка, съдебна медицина, поддръжка на съдебни дела, маркетинг и сигурност; и

vi. тези страни имат задължение за поверителност към Alodokter, който се съгласи да запази информацията поверителна.

Някои от трети страни, които получават лична информация от нас, може да се намират извън вашата страна или държавата, в която са изпратени данните (заедно „ юрисдикция на родната държава ”), Включително държавите, в които се намира Alodokter. Докато трети страни често имат задължения за поверителност и поверителност, вие се съгласявате, че когато това е позволено от закона, тези задължения могат да се различават и не са толкова строги, колкото разпоредбите на закона за поверителност в местната юрисдикция. В тези случаи ние не носим отговорност за прилагането на законите в юрисдикцията на родната държава и не можете да търсите обезщетение съгласно тези закони.

4. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Когато получите заявка за деактивиране на вашия акаунт, Alodokter ще деактивира вашия акаунт и ще архивира вашата лична информация. Архивираната информация ще се съхранява за период от 5 години (или повече, ако това се изисква по закон), за да се спазят законовите задължения. Всяка информация, която разрешите да бъде споделена с Доставчиците на услуги чрез нашата Платформа, ще бъде запазена от Доставчиците на услуги, докато тяхното споразумение с нас изтече. Неличната информация може да се съхранява за неопределено време за анализ.

5. ДОСТАВКА И СЪХРАНЕНИЕ СИГУРНОСТ

Всички данни се съхраняват само на нашите сървъри на високо защитена платформа. Ние предприемаме всички необходими стъпки, за да осигурим сигурна доставка на лична информация, преди тя да бъде прехвърлена по интернет от вашия компютър или персонално устройство към нашите сървъри, и да защитим личната информация, съхранявана в нашите системи. Трябва обаче да знаете, че изпращането на информация по интернет винаги съществува риск, тъй като няма никаква гаранция, че предаването на данни е 100% безопасно и без риск от други страни, които намират начини да осуетят нашите системи за сигурност. В резултат на това, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, ние не можем да гарантираме или да гарантираме сигурността и поверителността на всяка лична информация, която ни предоставяте, и вие я предоставяте на свой собствен риск.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТ

Достъпвайки до Платформата и/или използвайки Услугата, вие декларирате и гарантирате, че сте физическо лице, което има законно право да сключи обвързващо споразумение съгласно законите на Република Индонезия, в настоящите Общи условия, и че сте на най -малко на 21 години или женен и не е под настойничество. Ако сте на възраст под 21 години и не сте женени, трябва да получите разрешение от вашия родител или законен настойник. Освен ако не заявите друго, чрез достъп до Платформата и/или използване на Услугата, ние приемаме, че имате законно право да влизате в настоящите Общи условия съгласно законодателството на Индонезия.

Родителите или законните настойници и доставчиците на услуги имат право да предоставят и съхраняват лична информация за други хора, включително деца и непълнолетни. Всеки потребител, който предоставя, съхранява или предава информация от името на дете/лице под настойничество, е единствено отговорен за предоставянето, използването и предаването на такава информация.

7. ВРЪЗКИ КЪМ Уебсайтове на трети страни

Платформата съдържа връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, включително, но не само, сайтове на трети страни, които могат да показват търговската марка Alodokter. Нямаме контрол върху уебсайтове на трети страни. Тези други уебсайтове могат да поставят бисквитки себе си или други файлове на вашия компютър, да събират вашите лични данни или информация. Други сайтове спазват различни разпоредби относно използването или разкриването на лична информация, която им предоставяте. Препоръчваме ви да прочетете политиките за поверителност или изявленията на други уебсайтове, които посещавате.

8. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за поверителност може да се променя от време на време. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани в Платформата. Продължаващото ви използване на Платформата ще означава вашето приемане и приемане на тези промени.

9. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Индонезийският закон за поверителност предоставя на хората правото на достъп, промяна и изтриване на личната им информация. Ако искате да промените или изтриете информацията, която съхраняваме за вас, моля, свържете се с нас по -долу.

Ние ще Ви информираме писмено, ако има неизпълнение на защитата на поверителността на Вашата лична информация в нашите електронни системи, както се изисква от приложимото законодателство.

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, изпратете ни имейл на [email protected]

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Вашата поверителност е много важна за нас.

Тази политика за поверителност („ Политика за поверителност ”) Описва как обработваме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте чрез нашите Платформи. Използвайки нашите Платформи, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на тази Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност е част от нашите Общи условия. Моля, обърнете внимание, че определените термини, използвани в нашите Общи условия, се приемат тук, освен ако не е определено друго в тази Политика за поверителност. Всички позовавания на „вие“ или „ваши“ в тази Политика за поверителност ще се отнасят до Клиенти и Доставчици на услуги на Alodokter (както е приложимо).

1. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, която се събира, докато използвате Платформите, получавате или предоставяте Услугите, включва следното:

А. Вашата лична информация

Вашата лична информация включва вашето име, адрес, телефонен номер, дата на раждане и имейл адрес, които предоставяте, когато се регистрирате в нашите платформи. Той включва и друга лична информация, която можете да добавите към профила си, например биография.

Б. Лична здравна информация на клиентите

Личната здравна информация на Клиентите включва пол, известни здравословни състояния, лекарства, алергии, ваксинации, медицинска история, здравни цели, записи в здравни дневници, както и медицински предписания, доклади и файлове, качени от клиентите от време на време в Платформите.

В. Бизнес информация на доставчиците на услуги

Доставчиците на услуги ще предоставят своята информация за профила, както и здравните услуги, които предлагат чрез Платформите. Доставчиците на услуги също ще предоставят предпочитания от тях начин на плащане и адрес за фактуриране за плащания във връзка с услугите, които предоставят. Alodokter може да съхранява данни за кредитна карта или друга информация за начина на плащане.

Г. Оперативни данни

За да подобри вашето използване на Платформите, Alodokter използва бисквитки, регистрационни файлове на сървъри и други подобни механизми, за да активира определени функции, да подобри услугите, да наблюдава използването на услугите и за маркетингови цели в и извън Платформите. Тези механизми се използват за запазване на потребителските предпочитания, запазване на настройките на сесията, подпомагане на автоматичното удостоверяване на често използвани услуги, ако това се изисква от вашите настройки, и за активиране на други подобни функционални изисквания. Можете да използвате настройките на браузъра, за да деактивирате бисквитките, когато използвате нашите уеб услуги, но това може да доведе до някои функции и услуги на Alodokter да не функционират правилно. Нашите партньори трети страни също могат автоматично да получават и регистрират такава нелична информация или анонимизирани данни за вашите онлайн дейности с течение на времето.

2. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

А. Генерал

Предоставените от вас лични данни могат да бъдат събирани и използвани от Alodokter за следните или свързани цели:

i. ви позволява да използвате или да имате достъп до интерактивни функции или защитени зони на нашите Платформи, когато решите да го направите;

ii. провеждане на съответни разследвания на информацията, която сте предоставили;

iii. управление или разрешаване на всякакви жалби, запитвания или разследвания, в които участвате;

iv. извършване на всякакви дейности, свързани с изискванията за вътрешно съответствие на Alodokter, включително във връзка с вътрешните правила, политики и процедури на Alodokter;

v. преглед и мониторинг на електронни комуникации и търговия с лични акаунти;

vi. всяко подаване или информация, необходима или поискана от правителствени, регулаторни и/или законови органи (включително искания от задгранични правителствени, регулаторни и/или законови органи);

vii. обработване на чувствителна лична информация (която може да включва лична здравна информация относно медицински състояния или демографски данни) с цел мониторинг и за администриране на обезщетения или други спомагателни цели;

viii.както е разумно необходимо за предоставянето или получаването на услуги на трети страни;

ix. искания за надлежна проверка от регулаторни органи, контрагенти, клиенти на Alodokter и финансови институции;

х. информация за контакт при спешни случаи;

xi. всяка друга цел, изисквана или разрешена от закона.

Ще се справим и с определена информация, както е описано по -долу.

Б. Лична здравна информация на клиентите

Личната здравна информация на Клиент, предоставена чрез Платформите и/или чрез използването на Услугите, които не са публично достъпни от Клиента, няма да бъде споделена, разкрита или показана на никой друг, освен на самия Клиент и на съответните доставчици на услуги, които той избере да се консултирате, което ще бъде използвано от Доставчиците на услуги за целите на предоставянето на Услугите за Вас. Вашите доставчици на услуги ще имат достъп до вашата лична здравна информация. На вашите доставчици на услуги ще бъде позволено да актуализират вашата лична здравна информация, като добавят бележки за преглед, здравни цели, наблюдение на обратната връзка, която е част от услугите, които ангажирате.

Доставчиците на услуги могат по свое усмотрение да прекратят всякакви Услуги, предоставяни на Клиенти по всяко време и в такъв случай, вече няма да имат достъп до личната здравна информация на съответните Клиенти след прекратяването.

На клиентите е позволено да споделят своята лична здравна информация с други хора по своя преценка. Alodokter не носи отговорност за спазването на политиката за поверителност на други, които ще преглеждат и използват информацията, която Клиентите избират да разкрият на другите.

В. Информация за плащане

Нашите доставчици на плащания от трети страни ще имат достъп до вашия начин на плащане и данни за адреса за фактуриране в момента на извършване или получаване на плащания (според случая) за нашите абонаментни планове. Те са обвързани със задължения за бизнес договор по отношение на сигурността и поверителността. Ние не носим отговорност за всяко нарушение на поверителността или сигурността, произтичащо от или във връзка с доставчици на плащания на трети страни. Alodokter може да съхранява данни за кредитна карта или други начини за онлайн плащане, които можете да изберете.

Г. Информация за контакт

Платформите ще ви изпращат съобщения (имейл и други известия) от време на време, според настройките ви за известия. По време на регистрацията ще трябва да потвърдите имейл адреса си. Вашата информация за контакт може да се използва и за услуги за поддръжка на клиенти. Освен това можем да използваме вашата информация за контакт, за да ви предоставим информация за нашите продукти и услуги. Ако по всяко време решите, че вече не желаете да получавате такава информация или съобщения от нас, моля, следвайте инструкциите за отписване, предоставени в някое от съобщенията.

Д. Анонимизирани данни

Alodokter може да анализира анонимизирана и обобщена информация, събрана чрез Платформите, за целите на оценка на тенденциите и интересите на използване, профилиране, маркетинг, модели на изисквания и за измерване на ефективността на Услугите и друго съдържание. Такава анонимизирана и обобщена информация не се счита за лична информация.

Съгласно приложимите закони за защита на личните данни на Индонезия, ние сме длъжни да гарантираме, че вашата лична информация е точна и актуална. Ето защо, моля, уведомете ни за всякакви промени във вашата информация на [email protected]

3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация, съхранявана от Alodokter, ще се обработва в съответствие с приложимите законови изисквания в Индонезия.

При спазване на законите за поверителност на Индонезия, ние можем да обменяме вашата лична информация с трети страни, когато:

i. ние сме под правно, регулаторно или професионално задължение да спазваме правоприлагащите и законовите процеси, както и процедурите за съответствие, включително; за предотвратяване или спиране на всякакви незаконни, неетични или законосъобразни действия; за защита на вашите, нашите или други права и безопасност; да спазва изискванията за борба с изпирането на пари; за прилагане или прилагане на нашите Общи условия; или за защита на правата и интересите, собствеността или безопасността на Alodokter или други;

ii. всички или по същество всички активи на Alodokter се сливат или придобиват от трета страна, или ние разширяваме или реорганизираме нашия бизнес, в който случай личната ви информация може да бъде част от прехвърлените или обединените активи или може да се наложи да прехвърлим вашата информация за нови субекти или трети страни, чрез които ще се осъществява нашата дейност;

iii. при тези обстоятелства е уместно да разкриете информацията на вашия работодател или място на дейност, вашите професионални съветници и страни, с които имаме договорености за съвместно популяризиране (като съвместно спонсорирани събития);

iv. предоставяме анонимна статистическа информация за потребителите на нашите Платформи и свързана с тях информация за използването на реномирани трети страни, включително анализи и доставчици на търсачки;

v. използваме агент, изпълнител или доставчик на трети страни, за да предоставяме услуги, които включват обработка на данни, например архивиране, одит, проверка на референции, професионални консултации (включително правни, счетоводни, финансови и бизнес консултации), пощенска къща, доставка, технологии, уебсайт, проучване, банкиране, плащане, контакт с клиенти, обработка на данни, застраховка, съдебна медицина, съдебна поддръжка, маркетинг и услуги за сигурност; и

vi. такива страни имат задължение за поверителност към Alodokter, което е поето, за да запази тази информация поверителна.

Някои от трети страни, с които споделяме лична информация, може да се намират извън вашата страна или държавата, от която са предоставени данните (заедно „ юрисдикция на произход ”), Включително в страните, в които Alodokter има присъствие. Въпреки че такива трети страни често ще бъдат обект на задължения за поверителност и поверителност, вие приемате, че когато е законно, тези задължения могат да се различават и да бъдат по -малко строги от изискванията на законите за поверителност на юрисдикцията по произход. В тези случаи ние не носим отговорност за налагане на законите на юрисдикцията по произход и може да не успеете да поискате обезщетение съгласно тези закони.

4. ЗАДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

При получаване на искане за деактивиране на вашия акаунт, Alodokter ще деактивира вашия акаунт и ще архивира вашата лична информация. Архивираната информация ще се съхранява за период от 5 години (или повече, ако това се изисква по закон), за да може да се изпълни законовите задължения. Всяка информация, която сте упълномощили да бъде споделена с Доставчиците на услуги чрез нашите Платформи, ще продължи да се съхранява от тези Доставчици на услуги до прекратяване на техните споразумения с нас. Неличната информация може да се съхранява за неопределено време за анализи.

5. СИГУРНОСТ НА ПРЕДАВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО

Всички данни се съхраняват само в нашите сървъри на високо защитена платформа. Ние предприемаме всички необходими мерки за осигуряване на сигурно предаване на вашата лична информация, преди тя да бъде прехвърлена в интернет от вашия персонален компютър или устройства към нашите сървъри, и за осигуряване на такава лична информация, съхранявана в нашите системи. Трябва обаче да сте наясно с евентуален риск, свързан с предаването на информация по интернет, тъй като не може да се гарантира, че предаването на данни е 100% сигурно и с риск други да намерят начин да осуетят нашите системи за сигурност. В резултат на това, докато се стремим да защитим вашата лична информация, ние не можем да гарантираме или гарантираме сигурността и поверителността на личната информация, която ни предавате, и го правите на свой собствен риск.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОСНОВАТА НА ВЪЗРАСТТА

Достъпвайки до Платформите и/или използвайки Услугите, Вие декларирате и гарантирате, че сте физическо лице, юридически способно да сключи обвързващо споразумение съгласно законите на Република Индонезия, по -специално настоящите Общи условия, и че Вие сте поне На 21 години или женен и не под настойничество. Ако сте на възраст под 21 години и не сте женени, трябва да получите съгласие от вашите родители или законни настойници. Освен ако не посочите друго, чрез достъп до Платформите и/или използване на Услугите, ние приемаме, че сте юридически способни да влезете в Общите условия съгласно законодателството на Индонезия.

Родителите или законните настойници и доставчиците на услуги имат право да предоставят и съхраняват лична информация за други, включително непълнолетни и деца. Всеки потребител, който предоставя, съхранява или предоставя информация от името на дете/лице под настойничество, поема пълна отговорност за подаването, използването и предаването на такава информация.

7. ВРЪЗКИ КЪМ Уебсайтове на трети страни

Платформите съдържат връзки към други сайтове, управлявани от трети страни, включително, но не само, сайтове на трети страни, които могат да показват търговските марки Alodokter. Ние не упражняваме контрол върху уебсайтове на трети страни. Тези други уебсайтове могат да поставят свои собствени бисквитки или други файлове на вашия компютър, да събират данни или да искат от вас лична информация. Други сайтове спазват различни правила относно използването или разкриването на личната информация, която им предоставяте. Препоръчваме ви да прочетете политиките за поверителност или изявленията на другите уебсайтове, които посещавате.

8. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за поверителност може да се променя от време на време. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани в Платформите. Продължителното използване на Платформите ще представлява вашето съгласие и приемане на всякакви такива модификации.

9. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Индонезийските закони за поверителност предоставят на хората правото на достъп, изменение и изтриване на личната им информация. Ако искате да промените или изтриете информацията, която съхраняваме за вас, моля, свържете се с нас, както е посочено по -долу.

Ние ще Ви уведомим писмено, ако възникне провал в защитата на поверителността на Вашата лична информация в нашата електронна система, както се изисква от приложимите закони.

Ако имате въпроси или притеснения относно тази Политика за поверителност, моля, изпратете ни имейл на [email protected]